תקנון

  1. כל המידע המוצג באתר זה הינו כללי ואין בו כדי לחייב בכל אופן או צורה את חברת אתגרים הדרכות בע"מ (להלן: "החברה") המפעילה את רשת אפטר סקול (להלן: "אפטר סקול").
  2. ההסכמים המחייבים הם אלו הנחתמים בין ההורים ובין החברה בלבד.
  3. כל הפעילויות המוצגות באתר הינן לדוגמה בלבד.
  4. זכויות היוצרים באתר שייכות לחברה ולה בלבד, לרבות על תמונות, טקסטים, סימני מסחר וכו'.
  5. הקמת חדר משחקייה – מותנית בהקצאת חדר מבית הספר ובמספר ילדים מינימלי. מפרט חדר המשחקייה עשוי להיות שונה מהרשום באתר.
  6. ט.ל.ח.