צהרונים

התפיסה החינוכית שלנו

הדגש החינוכי של הצהרון מושם על תחומים הבאים: התחום החינוכי, התחום החברתי והתחום הרגשי.

התחום החינוכי - פעילות זו מאופיינת בשני ממדים, הכנת שעורי בית מחד ומערכי פעילות מובנים ומתוכננים מראש מאידך. התכנים מתייחסים לרכישת ידע עם עולם בתחומים שנושקים לידע החינוכי הנרכש בבית הספר כגון: תרבויות, מדעים, אומנות, הכרת הארץ...

התחום החברתי - לאורך כל הפעילות, אנו מקפידים להעניק לילדים כישורי חיים כגון: ערכי חברות, קבלת השונה, נימוסים...

התחום הרגשי - מחנכי הקבוצות מאפשרים לילדים להתבטא רגשית בנושאים האישיים המעסיקים אותם כגון: קונפליקטים עם חברים, מצבים משפחתיים משתנים, קשיים בלימודים...