צהרונים

הבטיחות בראש סדר העדיפויות שלנו!

אנו מודעים לכך שההורים מפקידים בידינו את הדבר היקר ביותר. אנו נוהגים בכל השתלמות או ישיבת צוות שלנו לפתוח תמיד בנושא הבטיחות.
עצם קיום הצהרון בבית הספר פותר את הסיכון שבהסעות ובחציית כבישים, והילד נשאר בסביבה מוכרת ובטוחה.

בצהרון תיק נהלי בטיחות מחמירים וכל הילדים מבוטחים בביטוח מקיף.
המדריכים משתלמים תדירות בנושא בטיחות.

בכל יום מתבצעת בדיקת שמות כפולה ומתועדת - הן בקבלת הילדים והן בפיזור.