הל"ב

ערך מוסף וקשר עם ההורים

חודשמהות הקשר
ספטמברהפקת פלייר להכרת התוכנית לכל הורי בית הספר. הפלייר יחולק באסיפות ההורים של תחילת שנה.
כל שלישעדכון על התוכנית לכל ההורים במייל כולל אלבום תמונות פעם בשלושה חודשים.
אוקטובראנו נרכוש ונתקין מסך + מחשב בו יוצגו עדכונים ותמונות על תוכנית העשרה.
דצמברבימי ההורים של סוף סמסטר א' - חשיפה אינטרקטיבית של כלל התוכניות
פברוארהפסקה פעילה לכלל ילדי בית הספר עם משחקי ענק, אטרקציות ושפע פעילויות מהתוכניות.
מרץערב הוקרה והשתלמות מקצועית למחנכי ומורי בית הספר.
מאיהפקת תערוכת תוצרי התוכניות