הל"ב

מערך הפיקוח והבקרה

חודשתהליך פיקוח ובקרה
יולי, אוגוסטראיונות אישיים לכל המדריכים שצפויים להשתתף בתוכנית לרבות מדריכים של חברות חיצוניות. בדיקה שלכל הצוות יש אישורי היעדר עברות מין. בדיקה מקצועית של הביטוחים של החברות החיצוניות מול היועץ הביטוחי של אפטר סקול. אישור פדגוגי לתוכניות העבודה השנתיות (סילבוס) בדיקת נספח החומרים העזר הקבועים והמתכלים של התוכניות.
ספטמברפגישה של המדריכים עם מנהל/ת בית הספר וועד ההורים להיכרות ותאום ציפיות
אוקטוברסבב צפייה ראשון בכל המדריכים והעברת דוח מסודר למנהל/ת בית הספר וועד ההורים על כל תצפית
נובמברהעברת משוב ילדים סמסטר א', ניתוחו והעברתו למנהל/ת בית הספר וועד ההורים.
דצמברסבב צפייה שני בכל המדריכים והעברת דוח מסודר למנהל/ת בית הספר וועד ההורים על כל תצפית.
ינוארמשוב הורים אינטרנטי סמסטר א', ניתוחו והעברתו למנהל/ת בית הספר וועד ההורים.
פברוארפגישה עם הנהלת בית הספר וועד ההורים לסיכום סמסטר א'
מרץסבב צפייה שלישי בכל המדריכים והעברת דוח מסודר למנהלת בית הספר וועד ההורים על כל תצפית.
אפרילהעברת משוב ילדים סמסטר ב', ניתוחו והעברתו למנהל/ת בית הספר וועד ההורים.
מאיסבב צפייה רביעי בכל המדריכים והעברת דוח מסודר למנהל/ת בית הספר וועד ההורים על כל תצפית.
יונימשוב הורים אינטרנטי סמסטר ב', ניתוחו והעברתו למנהל/ת בית הספר וועד ההורים. פגישה עם הנהלת בית הספר וועד ההורים לסיכום סמסטר ב' ותכנון שנה הבאה.